Barnbygalan är en fundraiser för en religiöst och politiskt obunden fredsorganisation för barn som heter CISV som jag är initiativtagare till och projektledare för.


CISV:s arbete går i korthet ut på att låta barn och unga från hela världen mötas på läger för att på gräsrotsnivå skapa en grogrund för en tolerant värld.
Jag var själv på läger med CISV när jag var ung och de människor jag mötte då och de saker jag fick lära mig om mångfald har i mångt och mycket format mig som människa.

CISV::s barrnbygalor anordnades på Oscarsteatern mellan 1969 och 1990. Under dessa å var kännedommen om CISV relativt god. Mycket tack vare just Barnbygalorna. Idag är det få som känner till CISV och organisationens arbete. Detta kände jag att jag ville försöka ändra på så jag bestämde mig för att blåsa liv i denna gammla tradition. Jag tog därför initiativ till en ny Barnbygala som kommer att gå av stapeln på Oscarsteatern den 11 april.

Läs mer om Barnbygalan på www.barnbygalan.se
Och om CISV på www.cisv.se