Jag har arbetat med teambuilding med grupper i olika former. Ofta med teatern som grund. I många fall har det handlat om att i grupp göra enkla teater- och improvisationsövningar.

I vissa fall har vi sedan gått vidare till att i mindre grupper arbeta med en scen som grupperna sedan får spela upp för varandra.
Vad som till en början kan verka skräckinjagande och omöjligt visar sig vara lustfyllt och tillfredställande. Med tanke på att detta är oprövad mark för de allra flesta får gruppen dessutom se varandra med helt nya ögon vilket såklart kan vara gynnsamt för dynamiken i gruppen.


Några företag jag arbetat på detta sätt med är:

  • Atlas Copco
  • Dubberman
  • Konstfack