Så här säger Daniel om sitt arbete som inspirationsföreläsare:

"Jag har de senaste åren på olika sätt börjat dela med mig av de specifika erfarenheter jag har skaffat mig inom mitt yrkesliv. Det kommer sig av att jag har insett att mycket av det jag ser som naturligt och självklart vad det gäller arbetsprocesser och gruppdynamik inte alltid är lika självklart för alla andra.

Efter att ha gjort en del efterforkningar insåg jag att jag med min erfarenhet rent av skulle kunna bidra med ganska mycket till "vanliga" arbetsplatser och personalgrupper. Jag har därför tagit fram några olika upplägg av vilka du kan läsa om här intill.

Jag har även arbetat idéellt i olika former från och till hela mitt liv och detta har på senare år blivit mer och mer viktigt för mig.

Som ung var jag aktiv i en fredsorganisation som heter CISV och jag har återigen engagerat mig denna organisation. För att kunna säkerställa CISV:s möjlighet att fortsätta och utveckla sitt arbete behövs ekonomiskt tillskott. Jag har därför initierat en fundraiser för CISV som heter BARNBYGALAN som jag också projektleder.. Läs mer om detta under fliken till vänster."